Wyniki wyszukania dla:

Wyniki wyszukania dla:

 • Uchwała KDPW ws. rejestracji akcji serii E

  Numer raportu: 31/2023 Uchwała KDPW ws. rejestracji akcji serii E Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu wczorajszym [...]

 • Wybór oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym

  Numer raportu: 31/2023 Wybór oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym Zarząd WASKO SA informuje, że 22 [...]

 • Zbycie akcji własnych

  Numer raportu: 31/2023 Zbycie akcji własnych Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z [...]

 • Projekt tekstu jednolitego WASKO S.A.

  Numer raportu: 31/2023 Projekt tekstu jednolitego WASKO S.A. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 39 ust. 2 [...]

 • Połączenie HOGA.PL S.A. i WASKO S.A.

  Numer raportu: 31/2023 Połączenie HOGA.PL S.A. i WASKO S.A. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia [...]

 • Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

  Numer raportu: 31/2023 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów [...]

 • Informacje o nowych Członkach Zarządu HOGA.PL S.A.

  Numer raportu: 31/2023 Informacje o nowych Członkach Zarządu HOGA.PL S.A. Zgodnie z §5 ust 1. pkt 22 Rozporządzenia [...]

 • Uzupełnienie raportu bieżącego

  Numer raportu: 31/2023 Uzupełnienie raportu bieżącego Zgodnie z art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. [...]

 • Nowy Zarząd HOGA.PL S.A.

  Numer raportu: 31/2023 Nowy Zarząd HOGA.PL S.A. Zgodnie z §5 ust 1. pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra [...]

 • Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki

  Numer raportu: 31/2023 Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki Zgodnie z §5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia [...]